• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Jeg jobbet kun til 1.12.2010
Har jeg krav på avfrag for reisepenger frem til den datoen da?
Ja, du har rett på reisefradrag for de dagene du har arbeidet.
Fradraget er på 1,50 kr pr km. Til fradrag går 13.700 kroner som bunnfradrag.