• Laster aksjedata...

25. mars 2010

Nationalbanken nyeste rentestatistikk viser at realkredittinstituttenes utlånsrenter til husholdninger på den eksisterende porteføljen på månedsbasis er uendret på 4,2 pct.p.a.
Renten på nyutlån er falt
Utlånsrenten på nyutlån til husholdninger er derimot falt på månedsbasis fra 3,2 til 3,0 pct.p.a. Imidlertid ser vi av statistikken at renten på såvel nyutlån som på den eksisterende porteføljen er falt markant over det siste året. Det kommer ikke som den store overraskelsen at vi opplever så lave renteutgifter, idet renten er historisk lav for øyeblikket. Blant annet fastsettes renten på Garantilån i disse dagene, noe som betyr at vi vil se en svært lav rente, som låntagerne får av fram glede til 30. september 2010, hvor renten fastsettes på ny.
Synkende renter holder hånden over boligmarkedet
Vi har i løpet av det siste stykket tid sett fremdeles synkende renter. Det er ingen tvil om at det holder hånden under boligmarkedet. tidligere på uken viste tall fra Nationalbanken at 65 prosent av det samlede realkredittutlånet utgjøres av variabelt forrenta lån. Altså velger flere og flere å gå over i de låntypene som rentetilpasses løpende. I og med at renten på disse låntypene ligger så lavt, er de fristende å velge, da det vet første øyekast gir større manøvreringsrom i privatøkonomien. Problemet er bare at mange av disse låntypene ikke har en grense for hvor mye renten kan stige. Det er derfor en veldig god idé at man, når tidene er gode, legger penger til side til tider, hvor renten igjen begynner å stige. For med et så lavt rentenivå som vi opplever for øyeblikket, kan renten bare stige. Det kan samtidig konkluderes at de danske boligeierne er blitt vesentlig mer rentefølsomme. Imidlertid har tall tidligere på året vist at mange ikke bare velger lån med hodet under armen. Flere søker i ly for renten ved tross alt å velge lån med en lengre fastrenteperiode, for eksempel 3 eller 5 år. Det bevirker at overraskelsene ved eventuelle rentestigninger reduseres, og gjør det lettere å planlegge økonomien sin på det litt lengre sikten.
Stigende renter i nær framtid
Det er forventningen vår at vi i slutten av 2010 eller starten av 2011 vil se stigende renter, blant annet som følge av at sentralbankene begynner på en normalisering av de for tiden rekordlave rentene. Det vil antagelig bevirke at flere boligeiere vil velge å krype i ly for renten. Anbefalingen våre til førstegangkjøpere er å få rentesikkerhet i form av en fast ytelse, idet den økonomiske utviklingen aktuelt ikke er til at man spenner livremmen for hardt, og at man vet hva man har av utgifter hver måned.