• Laster aksjedata...

Offentliggjort 09.06.11 kl. 14:43
ECB-sjefen Jean-Claude Trichet signaliserer at renten stiger i neste måned.
ECB løfter skjønn for BNP og inflasjon:
ECB løfter skjønnet sitt for veksten i eurosonen for 2011, mens den stort sett fastholdes for 2012, fremgår det av bankens kvartalsvise økonomiske prognose.
For i år ventes veksten i intervallet 1,5-2,3 prosent mot en ventet vekst på 1,3-2,1 prosent i mortsprognosen.
For neste år er prognosen stort sett uendret. Nå ventes 0,6-2,8 prosent mot 0,8-2,8 prosent i mars.
Skjønnet for inflasjonen løftes også. I år til 2,5-2,7 prosent fra 2,0-2,6 prosent i mars.
For 2012 ventes nå en inflasjon på 1,1-2,3 prosent mot 1-2,4 prosent i mars.
Se alle >>
Slik virker rentevåpenet: Høyere rente
Høy økonomisk vekst medfører stor etterspørsel og dermed risiko for store prisstigninger. Ved å heve renten demper sentralbankene etterspørselen og demper dermed inflasjonen.
Lavere rente
I perioder med lav økonomisk vekst eller likefrem resesjon vil inflasjonen som regel falle av seg selv i takt med at etterspørselen faller. Sentralbankene kan derfor uten risiko for høy inflasjonen senke renten for å stimulere økonomien.
LES OGSÅ: Folio … Hvaffor en rente?
Renten i Europa er fortsatt 1,25 prosent fremgikk det etter et møte i sentralbankens styre torsdag middag, og på det etterfølgende pressekonferansen gjorde formannen for ECB, Jean-Claude Trichet, det klart at økonomien i EU-landene er ved gjenvinne styrken sin.
Det gir også et press på inflasjonen i EU-landene, og Trichet uttrykte forventninger til at det vil være et stigende inflasjonspress som akkurat nå er på 2,7 prosent i EU-landene.
ECB-sjef Trichet brukte dermed det magiske ordet «strong vigilance» om inflasjonsutviklingen – og det antyder at en renteøkning er på vei over sommeren fra sentralbankens side.
Venter stigende inflasjon
Trichet hevet samtidig forventningene til veksten i EU fra en forventning om vekst i spennet mellom 1,3 prosent og 2,1 prosent til nå mellom 1,5 prosent til 2,3 prosent.
Jean-Claude Trichet omtalte i flere omganger at ECB er av den vurderingen at prisstabilitet er forutsetningen for økonomisk vekst på langt sikt. Så derfor ser man særlig på å holde inflasjonen i age, og i mindre grad på den kortsiktet økonomiske veksten, fremgikk det.
Handelsbanken: Rente opp i juli
Et forhold, som også sjeføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken hefter seg ved.
«Vi kan allerede nå slå fast at ECB med ekstrem stor sannsynlighet vil heve renten på det neste rentemøtet 7. juli. ECB-sjef Trichet brukte dermed det magiske ordet «strong vigilance» som i ECB-kodespråk er å tolke som en klar intensjon om å sette renten i luften med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent på det næstfølgende møte», sier Jes Asmussen i en kommentar.
Sydbank: Ventet beskjed
Også sjeføkonom Jacob Graven fra Sydbank mener nå at renten i eurosonen – og dermed også i Danmark – vil bli hevet om en måned.
«Beskjeden var i vid utstrekning forventet, og ga derfor ikke større utsvinger på de finansielle markedene. Meldingen fra ECB svarte til forventningene våre. Vi forventer derfor fortsatt at ECB hever renten med ytterligere 0,25 prosentpoeng på neste rentemøte 7. juli. Den renteøkningen vil bli kopiert av Danmarks Nationalbank», sier Jacob Graven.
Hva som deretter skjer, er særdeles usikkert, legger til sjeføkonomen som som utgangspunkt forventer at ECB blir en pause med renteøkningene.
«Det vil imidlertid kreve at inflasjonen i eurosonen faller, og det kommer tydelige tegn på oppbremsing i den økonomiske veksten. Alternativt skal gjeldskrisen eskalere ytterligere. Ellers vil ECB sannsynligvis heve renten igjen i løpet av høsten. Under alle omstendigheter er det imidlertid ingenting som tyder på at renten vil bli hevet raskt og kraftig etter renteøkningen i juli. Tross utsikten til en snarlig renteøkning, kan danske låntagere med variabelt forrenta lån ta situasjonen relativt avslappet», sier Jacob Graven.
Nordea: Årsrente på 1,75 prosent
Samme holdning inntar sjefanalytiker Anders Matzen fra Nordea Markets som fant små tegn i Trichets tale på at det neppe blir snakk om særlig mange renteøkninger deretter.
«Vi venter at ECB hever renten med 25 prosent til 1,50 prosent i begynnelsen av juli, men den siste tidens svekkelse av de økonomiske nøkkeltallene, og Trichets uttalelser på pressekonferansen peker på at det kanskje ikke kommer til å gå helt så raskt med å heve renten deretter. Vi ser dermed en ECB rente på 1,75 prosent ved årets utgang», fastslår Anders Matzen fra Nordea.