• Laster aksjedata...

Grunnregelen er nok at det avhenger av den enkelte privatøkonomien om man har råd til å gamble – flere analytikere forutser at det kan komme rentenedsettelser for å demme opp for den europeiske inflasjonen – i så fall kan boliglån bli billigere innen en overskuelig framtid.
Har man eget bolig er ens boliglån og hypoteklån en vesentlig post i det månedlige budsjettet. Med den mye turbulens i finansmarkedene verden over, spekulerer de flest boligeierne om man kan oppnå billigere renter ved å legge om sitt lån.
Den siste tiden har man opplevd at renten har vært stigende innen de siste parene år – og har man et lån med variabel rente foreslår flere realkreditt institutt at man skal velge et fast forrentet lån.
Mange opplever kanskje en generell uro – er man trygg på sin bank? er den på finanstilsynets svarte liste, det hvem sin ens bank knekker osv.. Hva så med ens boliglån?
En annen ting er husprisene som det siste stykket tid har vært fallende – hvis tendensen fortsetter, kan flere familier bli fanget i sine boliger – forstått på den måten at de skylder mer i sin bolig enn de kan få ved å sette den til salg – og selger de sin bolig vil det medføre massive tap. Med andre ord kan de bli nød til å bli boende inntil prisutviklingen på boligmarkedet vender.
Det er nok tvilsomt om rentene vil oppleve utsving på flere prosent – typisk er det kanskje justeringer på 0.25 % i enten den ene eller annen retningen – men tør man løpe an på det? og stoler man i det hele tak på dem som normalt rådgir en?.
Har man en streng økonomi som ikke tåler de store utsvingene er en fastlåsning av renten å foretrekke – men man kan evt. lage noen beregninger for å finne fram til noe som er smertegrensen for ens økonomi – og likeledes sette seg en tidshorisont på hvor lenge man vil/slede vente.
Kommer det innen 6 måneder 2 oppjusteringer av rentene innen 6 måneder kunne man kanskje forestille seg at tendensen vil fortsette – og at rentene dermed vil stige. Så er tidspunktet antagelig modent til å få låst fast renten på ens boliglån.
I forhold til den mye turbulens på finansmarkedene, hvor tilliten imellom bankene også er synkende kan man forestille seg at det fortsatt blir vanskeligere og dyrere å låne penger – denne tendensen vil dermed bli overført til forbrukerne.
Noe som startet som en krise i det amerikanske boligmarkedet, har både forplantet seg til det europeiske boligmarkedet og det internasjonale finansmarkedet – med store og små krakk innen forskjellige finansielle virksomheter – og flere danske banker er likeledes bukket under allerede.
De mange hjelpepakkene som forskjellige lendene lanserer, er kanskje med på å demme opp for den stigende mistilliten – men til syvende og sist er det skatteyternes penger som brukes til å lappe hullene og det kan umulig være uten konsekvenser.
Markedet er umulig å spå om – verdens ledende vismenn diskuterer på livet løs, men til syvende og sist er det nok likeså godt å lytte til sin eget sunne fornuft – har man ikke is i magen og særlig mye luft i privat økonomien er en låneomlegging til en fast forrentet bolig eller realkreditt nok å foretrekke.