• Laster aksjedata...

Billige forbrukslån er ikke bare billige forbrukslån. Det flyr rundt med ord som rente, effektiv rente, variabel rente fast rente, nominell rente prosent osv.. Samtidig har vi gebyrene, som godt kan være voldsomme. Derfor kan du alltid og 100 % regne med at lån bare kan sammenlignes på en måte: effektiv rente. Eneste unntak er at man også skal være oppmerksom på om renten er fast eller flytende (variabel). Spesielt hvis man låner et stort beløp i kroner og øre, er det viktig å overveie om ikke en fast rentesats i hele tilbakebetalingstiden er den billigste løsningen. Hvis renten er svært lav som nå, så kan den over årene etter den fleste meningen bare gå en vei, og det er opp. Sitter du med et stort forbrukslån med en tilbakebetalingstid på 10 år, så er det temmelig viktig for prisen at renten ikke i løpet av de neste 5 årene går fra 10 % til 25 %. Det er ikke artig å skulle betale det kvarten av
lånet tilbake hvert år for å betale hele lånet tilbake på 10 år, vel?
Forbrukslån uten sikkerhet/pant for lånet
Det er alltid vanskeligere men sjeldent umulig å ta opp et forbrukslån uten sikkerhet i dine verdier. Man må forvente at rentesatsene og dermed lånepriser er høyere, når lånleverandører skal risikere mer. Samtidig kan det i noen situasjoner være en fordel for deg å betale en høyere effektiv rente for å unngå at banken tar pant i dine ting. Går noe galt er det nemlig så banken som eier dette pantet og dermed den delen av dine ting eller verdier, som f.eks. kunne være din eiendom/bolig eller din bil.
Lån med friverdi
Har man friverdi i sin bolig tilbys man gode muligheter for opptak av forbrukslån. Prisene er i bunn og lånemuligheter er det masser av. Men det er en men: Hvis man låner i friverdien, skal man sikre seg mot problemer, hvis man får en mindre friverdi på grunn av synkende boligpriser.
Raske søknader til forbrukslån
Det er gode muligheter for å ta opp et rett billig forbrukslån på kort tid. Masser av spesielt de ny og internett-lån-leverandører tilbyr at man på f.eks. 15 minutter kan få avklart om man er godkjent til et lån. Pass imidlertid på med impulser når man tar opp et lån. Forbrugslån eksempel fra GE Money
Det kan alltid best betale seg å ta seg tiden til å forberede seg, å undersøke markedet og å forhandle prisen før man avtaler et lån.
Forberedelse før du søker om forbrukslånet
Før du søker om et forbrukslån enten i en bank eller online hos f.eks. Citibank, GE Capital/Money banker osv., så skal du forberede deg skikkelig. Og fortvil nå ikke. Det er ikke vanskelig eller tidkrevende. Slik gjør du:
1. Skaff deg et overblikk over dine faste utgifter, som f.eks. avdrag, husleie, elektrisitet, vann, tele og internett, aviser, lisens, bil og bensin osv.. Alt.
2. Få overblikk over inntektene dine (lønn etter skatt mv)
3. Trekk årets utgifter fra årets inntekter og divider det som er tilbake med 12 måneder. Nå har du rådighetsbeløpet din pr. måned etter faste utgifter.
4. Beregn hvor mange penger du skal bruke til mat, tøy, gaver, byturer, reiser osv. om måneden på samme måte.
5. Trekk det beløp fra rådighetsbeløpet. Nå har du din månedlige overskudd.
6. Til lykke, du har akkurat laget et privatbudsjett!
7. Det siste tallet, overskuddet, er det beløp, som du maksimalt kan ha i utgift pr. måned til din lån. Pass på å være forsiktig med hvor høyt du vurderer dette tallet!
8. Du tar din nye privatbudsjett, dine siste tre lønnslipp er og ditt siste skatteoppgjør ‘+’ “+” KC ‘«”«”‘ @CO forskuddsoppgjøret fra skatt og kommer dem i en mappe.
9. Nå er du helt klar til å få de billige forbrukslånene!