• Laster aksjedata...

En eventuell resesjon i USA vil påvirke verdensøkonomien kraftig. Vil det lønne seg mer eller mindre å investere i fysiske, edle metaller som gull og sølv fremover, i stedet for å ha sparepengene i banken? Hva tror du?

Nå går vi litt utover effektene av selve valget, men det gjør ingenting – dette er jo et godt spm. I vår siste Macro and Valuation rapport har vi gjort et dypdykk i hvor mye en resesjon i Vesten (spesielt i Europa men også i USA) vil påvrike den globale veksten og den globale gjeninnhentningen etter finanskrisen i 2008. Der konkluderer vi med at en resesjon i Vesten visst vil ha en effekt gjennom handelskanalen (altså eksport/import) på andre verdensregioner (vi har spesielt sett på BRICS- og Next 11-landene), men at den ikke vil være enorm ,og sannsynligvis ikke nok til å sende disse regionene i noen resesjon, kun via denne kanalen. Men så har vi en annen smittekanal også, nemlig finansmarkedet. Smitteeffekten herfra er vanskeligere å måle. Dette er den store jokeren, men det er likevel mange grunner til å tro at smittevirkningenen gjennom finansmarkedet ikke vil bli like store nå som etter Lehman-konkursen.

I den rapporten konkluderte vi med at Eurosonen er i en mild resesjon, men at denne ikke skal eskalere til å bli en kraftig resesjon. Vi argumenterte også for at vekstoppgangen i USA skal fortsette (gitt at fiscal cliff utsettes, noe jeg tror det vil gjøres), dog i en moderat takt. Veksten i Asia skal fortsette, selv om Kina og Indnia skal avmate noe videre. Det er mange grunner til å være håpfulle for veksten i Next 11. Vi argumenterte for i rapporten at prisingen i markedet har tatt høyde for en fremtid langt verre enn den jeg nevner, og at man derfor bør plassere pengene sinde i såkalte «høyrisikable aktiva» som aksjer og høyrenteobligasjoner.