• Laster aksjedata...

2008 ble året da land etter land måtte konstantere at økonomien var i resesjon. Ordet er brukt over 7.500 ganger i år mot 700 i fjor. Hittil er blant annet USA, Tyskland, Irland, Storbritannia, Italia, Russland og Spania i resesjon. OECD har uttalt at mange OECD-økonomier er i, eller på kanten av en langvarig resesjon som ikke er erfart siden tidlig på 1980-tallet. En resesjon er en tilbakegang i et lands bruttonasjonalprodukt i to eller flere påfølgende kvartaler. I USA er det en komite (NBER) som beslutter om økonomien er i ekspansjon (vekst) eller resesjon (tilbakegang). En utbredt misforståelse er at det er resesjon når BNP faller i to kvartaler på rad, men komiteen studerer et bredt spekter av økonomiske indikatorer.