• Laster aksjedata...

Nordea følger Forbrukerombudets retningslinjer om fjernsalg med kort. Det betyr at du vil få dine penger tilbake:
* hvis en e-betaling verken er foretatt eller bemyndiget av deg
* hvis det beløp, som er hevet fra din konto, overstiger det beløpet, som er avtalt med butikken
* hvis den bestilt varen eller tjenesteytelse ikke er levert på det avtalt tidspunktet
* hvis du angrer kjøpet innenfor den vanlige returretten på 14 dager eller en lengre returrett, som du har avtalt med butikken.
Du skal være oppmerksom på at Nordea bare har ansvar for å gjennomføre din betaling. For øvrig er betaling med e-betaling omfattet av «Lov om visse betalingsmiddel» og «Lov om visse forbrugeravtaler», som inneholder ansvarregler, bestemmelse om anger mv. Vi hefter ikke for eventuelle feil og mangler ved de levert varene. Henvendelser i den forbindelsen skal du rette direkte til butikken enten via e-post eller på den adressen butikken har opplyst på hjemmesiden.
Hvordan er sikkerheten?
Når du bruker e-betaling, foregår det i samme lukket system, som når du bruker Nettbank. Du taster inn ditt personlige passord fra Nettbank. Her kan du lese mer om sikkerhet i Nettbank Åbner i nytt vindu.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.