• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Hvorfor er det underskrift-felt på RF 1179 som vedlegg – når selvangivelsen kan leveres elektronisk uten underskrift ? Er dette en gjenglemt etterlevning fra papirtiden ? Hvis ikke – tungvint og utrolig sløsing med å måtte printe ut bare for å underskrive og scanne inn igjen (ikke alle har scannemulighet hjemme ….) – Eller kan jeg bare fylle ut og lagre skjemaet som PDF-fil som jeg legger ved som vedlegg ?
Dette skjemaet er frivillig og du trenger ikke å vedlegge det selvangivelsen.