• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Jeg solgte i fjor en hytte med 80000 i gevinst (hytta var bare eid i et år). Jeg tok så disse pengene og brukte dem på kjøp av ny hytte. Må jeg da skatte for disse pengene?
Ja, det må du. For at gevinsten skulle vært skattefri, måtte du ha eid hytta i minst fem år og brukt den selv i minst fem år.
Før du putter overskuddet av salget i post 2.8.4, må du huske på å trekke fra alle kostnader du har hatt i forbindelse med kjøp og salg av hytta. Også evt oppgradering (som øker verdien på hytta), kan du trekke fra. Nettogevinsten, hvis det er noe igjen, beskattes med 28 prosent.