• Laster aksjedata...

Skatt 2011

Jeg og samboeren min har en leilighet i lag. I banken står det at lånet står på begge, men lånet ble bare registrert på min samboers selvangivelse. Hvor skal dette føres inn i min selvangivelse?

Som samboere kan dere føre 50 prosent av lån og rente utgifter på hver. Dere kan velge en annen fordeling, men da må dere sette opp en avtale som sendes med. Når dere først har valgt en fordeling, kan dere ikke endre denne før det skjer noe med inntektsforholdet deres. (Ektefeller kan flytte vilkårlig hvert år.)