• Laster aksjedata...

De mange av oss skifter sjelden bank, selv om det ofte er riktig mange penger å spare ved å skifte til en billigere bank. Men det er både praktisk og raskt å skifte. Se her hvordan du gjør. BANKSKIFTE: Det er de færreste, som skifter bank. De mange danskene foretrekker å bli, hvor de er og ønsker ikke pinlige avskjedsscener med den bankrådgiveren de kanskje har hatt i en menneskealder. Det er likevel ikke sikkert, at din nåværende banken er den billigste, og derfor kan det godt betale seg mellom å sjekke prisene i andre banker. Flere og flere har da også erkjent de senere årene at de har betalt for meget og har valgt å skifte bank. Før du skifter Før du har fått nok av din nåværende banken eller bare føler at du har tømt ut mulighetene for forhandling, er det kanskje på tide å finne en ny bank. Du skal helst skifte på et tidspunkt, hvor du ikke er presset av dårlig økonomi eller av at du skal ha finansiert en bil eller en bolig rask muligt. Gi deg god tid til å finne den rette banken, så du ikke trenger å skifte igjen om et halvt år. Tenk din egen behovet igjennom og finne fram til de rentesatsene eller serviceytelser som er viktige for deg. Sjekk det generelle rentenivået i markedet, så du har en ide om hvor høy eller lav en rente, det er rimelig å forvente. Og gå så ellers på jakt etter en bank, som kan oppfylle dine behovene. Internettbankene kan ofte gi deg de laveste utlånsrentene og gebyr? og ofte også de høyeste innlånsrentene. Til gjengjeld kan de ikke gi deg mulighet for å sitte ansikt til ansikt med din bankrådgiveren. Det kan bare de tradisjonelle bankene – likevel bare, hvis de er representerte i din lokalområdet. Du skal derfor veie din behovet for personlig kontakt opp mot kostnader ved å velge en tradisjonell bank. Har du ikke behov for den personlige kontakten, men foretrekker du likevel en tradisjonell bank, kan det være en god ide å sjekke prisene vest for Storebelt. De små jyske bankene har ofte lave utlånsrenter, som kan måle seg med internettbankenes satser. Særlig boliglån er et område, som de jyske bankene satser på. Boliglånet kan være en betraktelig post på budsjettet, hvis du skal kjøpe hus og finansiere de siste 20 prosentene av boligens verdi med et lån i banken. Her vil bare en litt lavere rente ha enorm betydning for dine månedlige utgiftene. Banker, som ikke har filialer i din lokalområdet, lider likevel under samme begrensninger som internettbankene. Du kan ikke gå ned i banken og sette en sjekk inn på din kontoen, og du kan bare heve i kortautomater. Derfor kan du ikke heve mer enn 5000 kroner ad gangen, og det er kanskje ikke alltid nok. Noen av bankene har likevel funnet en løsning på den problemet, så spør i banken hva de kan tilby. Vil du skifte bank, fordi det er dårlig kjemi mellom deg og din bankrådgiveren, kan du overveie bare å skifte filial, eller du kan be om å få en annen rådgiver i samme filial. Det kan gi deg den nødvendige fornyelsen og krever ikke noen stor innsats fra din siden. Sånn skifter du
Det er temmelig enkelt å skifte bank. Du ber bare din nye banken om å sørge for at alle dine bankforretningene blir flyttet over, så sørger banken for resten. På den måten unngår du pinlige avskjedsscener. Din nye banken sørger normalt også for at dine betalingsserviceavtalene blir overført, så det er sikkerhet for at dine regningene fortsatt blir betalt til tid. Den nye banken skal naturligvis ha mulighet for å kredittvurdere deg, før du kan flytte større lån over til den. Derfor vil banken sannsynligvis gjerne se dine lønnslipp og den siste skatteoppgjøret fra skattevesenet. I de mange tilfellene vil banken likevel være lykkelig for å låne penger ut til deg, da det er en riktig god forretning – for banken – så du vil neppe få problemer med å flytte dine lånene. Din gamle banken vil i noen tilfeller kreve et gebyr for å flytte dine kontoene. Spør din nye bankrådgiveren til råds og spør om ikke din nye banken vil betale dine kostnadene – hvis det er noen. Er det tale om store kostnader, kan du eventuelt selv gå ned og tømme dine kontoene. Det kan din gamle banken ikke kreve et gebyr for. Det tar normalt mellom to og fire uker, før alt er på plass – avhengigt av hvor rask din gamle finansinstitusjonen er til å behandle anmodningen om overførsel. Husk at du selv skal informere din arbeidsgiveren, offentlige myndigheter og andre interesserte om din nye kontonummeret.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.