• Laster aksjedata...

Staten betaler en del av registreringsavgiften tilbake, når man eksporterer sin bilen. Ofte er beløpet større enn det, forhandlerne vil gi for bilen. Nyere biler i 3-400.000 kroners-klassen lider hardt under firmabilsbeskatningen. Bilen kan tape opp mot 15-20 % av verdien i den øyeblikket den triller ut fra forhandleren, særlig hvis den har meget ekstrautstyr – du får nemlig bare en brøkdel av prisen for utstyret hjem igjen, når du selger bilen. Hvis du til gjengjeld eksporterer bilen, får du hele registreringssavgiften minus gebyret på 15 % retur, hvis bilen er under et år. Det vil si at staten betaler 85 % av avgiften på din klimaanlegget, mens forhandleren bare vil gi 40-50 %. Brugte biler: ToldSkat har siden 2002 refundert en del av registreringssavgiften, når biler kjøpt i Danmark blir eksportert. Og mange dansker har oppdaget at det derfor kan være en riktig god forretning å kjøre sin brukte bilen over grensen, når den skal selges. I 2004 rullet 4269 brukte kjøretøy ut av landet – med en regning på godt 60 mill. kroner til statskassen i avgiftsrefusjon. Bilsforhandlerne står for den største delen av trafikken, men det er intet til hinder for at du som privatperson selger din brukte bilen i utlandet. Du gjør likevel klokt i å sjekke prisene i utlandet og sammenligne med prisene i Danmark, før du sender bilen til eksempelvis Tyskland eller Sverige. Prisforskjellen kan du så holde opp mot den avgiftssbeløpet du kan forvente å få refundert av statskassen. Knepet er størst, hvis du har en luksusbil, en nesten utsrangert bil – helst en varevogn – eller en bil med masser av ekstrautstyr. På www.toldskat.dk kan du se hva ToldSkat tidsligere har gitt i refusjon, og er du i tvil, kan du få ToldSkat til å lage en foreløpig vurdering av bilen. På pensjon som 35-årig
Når en bil skal eksporteres, skal ToldSkat vurdere den og beregne avgiften på samme måte, som hvis du hadde kjøpt en tilsvarende bil i utlandet. Avgiftssbeløpet er det samme, typisk ca. 60 % av bilens handelssverdi i Danmark. Men ved eksport beregner ToldSkat et ekspedisjonsgebyr på 15 % av avgiftssbeløpet – uansett om avgiften er 10.000 eller 100.000 kroner, og det kan forderve regnestykket. ToldSkat krever dokumentasjon for at bilen er blitt eksportert, før de åpner for lommesboken. Derfor skal du alltid kunne vise fram et bevis på at bilen er blitt innregistrert i utlandet. Et særlig kapittel er veteranbiler – mer enn 35 år gamle biler. De belegges med lavere avgift ved import, og derfor kan du ikke få avgiften refundert ved eksport. Til gjengjeld kan du tjene penger ved å eksportere din klassikeren, før den fyller 35, og importere den igjen, når den har fått veteran-status i ToldSkats øyne. Du skal betale ny avgift, når du innfører bilen igjen, men da det alltid er verdien på innførseltidspunktet, som avgjør avgiftens størrelse, slipper du med den lave veteransatsen, som beregnes ut fra 40 % av nyverdien. Du skal likevel stadig kunne dokumentere at bilen er blitt solgt eller registrert i utlandet – det er ikke nok bare å kjøre over Øresundsbroen og stille bilen i en svensk garasje, inntil den fyller 35. SÅNN FÅR DU Afgift RETUR Gå i gang i god tid, hvis du vil selge din bilen i utlandet, for prosedyren er temmelig komplisert – og undersøk først, om det overhodet kan betale seg å eksportere bilen. Finn derfor ut av hva du kan få retur i avgift, og hva bilen er verdt både her og i utlandet. 1. Sjekker avgift Afgiftsvurderingen er den samme, som enten du importerer eller eksporterer bilen – typisk ca. 60 % av handelsverdien i Danmark – og under punktet «motorkjøretøyer» på ToldSkats hjemmeside www.toldskat.dk kan du se hva biler som din er vurdert til. Du kan også få ToldSkat til å lage en forhåndsvurdering (se punkt 3). Trekk 15 % fra i administrasjonsgebyr til staten, så har du omtrent det beløpet, du kan forvente å få refundert. 2. Sjekker prisene. På store utenlandske annonsesite kan du se prisnivået på brukte biler i utlandet. De største og viktigste er de tyske www.mobile.de og www.autoscout24.de, som har atskillige hundre tusentall biler til salg og også bringer annonser fra andre land. Svenske bruktsbilannonser finner du på www.torget.se og www.bilannonser.se.. Sammenlign det med de danske prisene, som du kan sjekke på www.bilbasen.dk og www.bilpriser.dk. 3. Få bilen vurdert Ser regnestykke fristende ut, utfyller du forespørselsblanket 21.009, som du kan hente på www.toldskat.dk eller på skattekontoret. Etter en ukes tid får du en foreløpig vurdering, og er den fornuftig, bestiller du tid til den endelige vurderingen. Her avgjør tre vurderingmenn – en fra ToldSkat og to bransjekyndige, som utpekes etter innstilling fra FDM – hva bilen er verdt. Ta med blankett 21.016 i utfylt stand – også den får du på skattekontoret eller på www.toldskat.dk – og 150 kroner til vurderingen. Resultatet får du i løpet av noen dager. 4. Eksporter bilen .Er du tilfreds med resultatet, skal bilen meldes av senest en måned etter vurderingen. ToldSkat vil se den originale registreringsattesten med motorkontorets påtegning om at bilen er meldt av, og etter høyst tre måneder skal du kunne dokumentere at bilen er eksportert, ved å vise fram enten en faktura eller en utenlandsk registrering – hvis du eksempelvis er flyttet til utlandet. 5. Hev penger. Høyst tre uker etter at du har dokumentert at bilen er blitt eksportert, innbetaler ToldSkat avgiftsrefusjonen på din bankkontoen. ToldSkat utbetaler likevel ikke beløp under 7500 kroner for personbiler og 4000 kroner for motorsykler og varevogner. Du får heller ikke avgiften refundert, hvis bilen har mistet sin identiteten – f.eks. ved turning eller kraftig ombygning – hvis den ikke umiddelbar kan innregistreres – eller hvis den er over 35 år gammel.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.