• Laster aksjedata...

Spørsmål:
Bestefar skal selge eiendom. Han er pensjonist og mottar ca. 11 000 i pensjon i mnd. Han er gjedsfri på hus. Han vurderer å selge eiedom for ca. 5 mill. Dette beløpet blir stående på konto «til bruk». I familien lurer vi på hvor mye formuskatten blir.
Svar:
Fribeløpet er 200 000. Overstigende belastes med formuesskatt til både stat og kommune.
Det er definitivt en fordel rent skattemessig å eie eiendom, siden likningsverdien er langt lavere enn den reelle verdien. Formuesskatten blir dermed langt lavere enn når man har penger i banken.