• Laster aksjedata...

Skatt 2011

Hva er leveringsfristen for bedrifter og AS dvs. næringsdrivende?

Personlig næringsdrivende som leverer elektronisk via Altinn har leveringsfrist 31. mai 2011. Fristen for å leverer på papir er 30. april. Har du i 2010 vært deltaker i et deltaker i et deltakerliknet selskap som sender inn selskapsoppgaven elektronisk, har du frist til 31. mai. For aksjeselskap og andre upersonlig skattytere er fristen for levering av selvangivelsen 31. mai ved elektronisk innlevering og 31. mars ved papirinnlevering.