• Laster aksjedata...

Vi anbefaler imidlertid alle med eget firma å starte en slik pensjonsavtale ettersom den er svært gunstig.

Gavepakke fra staten
Denne formen for pensjonssparing er i realiteten en gavepakke til de som driver eget selskap.

Selvstendig næringsdrivende, enkeltpersonforetak og eiere av små AS’er uten ansatte kan spare opptil 4% av bruttolønnen til egen pensjon, med fullt fradrag i næringsinntekten.

Beregningsgrunnlaget må være mellom 1 og 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). (1G = 70.256 kroner. 12G = 843.072 kroner. Denne satsen blir fastsatt i mai hvert år.)

Eksempel:
Dersom du har høy inntekt og sparer maksimalbeløpet på 30.913 kroner (4% av 12G – 1G) vil du kunne få hele 15.766 kroner lavere skatt. Marginalskatten på høye inntekter er nemlig 51%. Det vil si at staten sponser over halvparten av pensjonssparingen din.

I tillegg slipper du å betale inntektsskatt av sparebeløpet før du blir pensjonist. Når du tar ut pengene, beskattes disse normalt med bare 31% (28% + 3% i trygdeavgift).

Fradrag for uførepensjon
Selvstendig næringsdrivende kan også få skattefradrag for tegning av uføre- og etterlattepensjon. Premien kommer i tillegg til den øvrige pensjonssparingen.

Vilkåret for fradraget er at uførepensjonen og etterlattedekningen er knyttet opp til en pensjonsspareavtale.

Start sparingen så fort du kan
Tidligere har pensjonssparing vært et lite prioritert område for mange selvstendig næringsdrivende – særlig i en oppstartsfase der man kanskje er mer opptatt av å få bedriften på bena. Har du liten inntekt er det også lurest å bruke alle krefter og penger på å bygge opp bedriften.

Likevel er pensjonsordningen for næringsdrivende såpass gunstig at den bør prioriteres. I hvert fall når du føler at selskapet er såpass solid at du har mulighet til å binde opp kapital til pensjonssparing.

Kan være med på ansattes ordning
Driver du foretak med ansatte, kan du selv velge om du vil være med i de ansattes OTP-ordning. Bedriften pålegges OTP når selskapet har minst én ansatt i 75% stilling, eller hvis flere deltidsansatte tilsammen utfører to årsverk eller mer.

Avtalen om pensjonssparing må gjøres før 31. mars 2009 for at du skal være med på ordningen for 2008.