• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Vi har datteren vår hos dagmamma siden september 2010. Dagmamma har barnet hos seg, og skatter derfor selv av pengene vi gir henne. Jeg har forstått at vi får fradrag for dagmamma, men finner ikke posten hvor jeg skal føre det opp. Og hvordan «beviser» jeg denne utgiften?
Det gis fradrag for legitimerte kostnader til pass og stell av barn med inntil: kr 25 000 for ett barn, og kr 15 000 i tillegg for hvert barn utover det første barnet. Dette kan for eksempel være kostnader til dagmamma. Kostnadene føres opp i selvangivelsens post 3.2.10. Kostnadene skal være spesifisert i feltet for tilleggsopplysninger på selvangivelsen eller på eget vedlegg. Navn og adresse på den som har fått utbetalt beløpene må oppgis. Dokumentasjon på selve betalingen må ikke sendes inn som vedlegg, men må kunne vises på oppfordring fra skatte- og avgiftsmyndighetene.