• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Har tatt opp personligt lån og videre lånet dette ut til ett A/S selskap. Hvordan opplyser / dokumenterer jeg dette slik at jeg ikke blir beskattet når lånet blir tilbakebetalt?
Ditt personlige lån fører du som gjeld i selvangivelsen post 4.8.1 og fordringen du har på ditt AS fører du som formue i post 4.1.6. Renteinntekter føres i post 3.1.2 og renekostnader føres i 3.3.1. Tilbakebetaling av lån er ikke skattepliktig og ikke fradragsberettiget