• Laster aksjedata...

Spørsmål:
Hvis du eier to hus og skal leie ut det ene, hvor stor prosent må du da skatte av leieinntekten?
Svar:
Leieinntekter minus kostnader som vedlikehold, vann, kloakk og renovasjon mm. Av dette må du skatte 28%.