• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Siden 2008 har jeg fått en liten pensjon fra Tyskland. Nylig, 3 år etter,har jeg fått beskjed om at dette er skattbart i Tyskland. Jeg har inkludert dette i skattbar pensjon i Norge de siste 3 år. Er det mulig at dette kan være skattbart også i Tyskland? Er det ikke avtaler mot dobbelbeskatning? Kan jeg oppgi det kun i Tyskland og ikke i Norge? Hvordan håndterer jeg dette nå?
Pensjon som utbetales fra Tyskland kan også være skattepliktig dit. Norge har en skatteavtale med Tyskland som skal unngå at du blir dobbeltbeskattet. Hvis det viser seg at din pensjon er skattepliktig til Tyskland skal Norge som ditt bostedsland sikre at du ikke blir dobbeltbeskattet. Pensjonen skal oppgis både til Norge og til Tyskland, men Norge skal under ligningsbehandlingen nedsette skatten din slik at du ikke blir dobbeltbeskattet. Når det gjelder pensjon mottatt før 2010 bør du ta kontakt med Skattekontoret for å få avklart evt. unngåelse av dobbeltbeskatning for de årene.