• Laster aksjedata...

Må jeg skatte av husleieinntekter om jeg leier ut sokkelleiligheten min til kontor (firma er AS)?
Utleieinntekter fra egen bolig er skattefrie hvis du ikke leier ut mer enn halvparten av boligen, dvs. at utleieverdien av den delen som leies ut ikke overstiger utleieverdien av den delen du selv bruker til egen bolig. Dette gjelder uavhengig av om det leies ut til næringsvirksomhet.