• Laster aksjedata...

Skatt 2009

    Jeg er pensjonist og bor i utlandet. Har skatteemigrert til Chile, men lurer på om jrg må bet. kildeskatt fom. 1/1 2010 . Står i kl. 2. Min kone jobber ikke.Skal alle bet. kildeskatt uansett hva de har i inntekt? Jeg har fom.1/1 2010en årlig pensjon på Kr.230 000. Hvordan vil jeg komme ut økonomisk i 2010

Hei,
Dersom du har emigrert skattemessig, har din pensjon til nå ikke vært skattlagt i Norge. Fra og med inntektsåret 2010 innføres det kildeskatt på pensjoner, og dette betyr at din pensjon utbetalt fra Norge skal skattlegges i Norge. Satsen fastsettes årlig i Stortingets skattevedtak, og vil sannsynligvis være på 15 prosent. Dette betyr altså at din pensjon på kr 230 000 vil skattlegges i Norge med kr 34 500. Chile har i henhold til skatteavtalen mellom Norge og Chile også rett til å skattlegge pensjonen din, men skal i så fall trekke fra den norske skatten på kr 34 500 i chilensk skatt. Dersom du i utgangspunktet betaler mer enn kr 34 500 i årlig skatt i Chile på din norske pensjon, vil endringen samlet sett altså ikke føre til økt skatt for deg.
Dersom en bor utenfor EØS-området må en betale kildeskatt uansett inntektens størrelse dersom skatteavtalen med bostedsstaten gir Norge beskatningsretten. For personer som bor innenfor EØS-området gjelder i utgangspunktet de samme regler for skattebegrensning ved liten skatteevne som for personer i Norge. Denne gruppen vil derfor ikke betale kildeskatt, eller betale en redusert kildeskatt, dersom inntekten er tilstrekkelig lav.