• Laster aksjedata...

Spørsmål om skatt 2008:
Lurer på noe ganske enkelt: Vi er begge i full jobb, er gift, har 6 barn. Ingen av barna fra 1-13 år går i barnehage eller SFO. Er det virkelig ikke noe skattefradrag for å forsørge 6 barn? Har jo minstefradraget selvfølgelig, og barnetrygd….Har ingen spesielle utgifter utover det vanlige, klær, mat og utstyr, men det er jo betydelig mer for 6 unger enn f.eks. 2-3….
Svar:
Det er ikke noe fradrag for barn i seg selv. Det er barnetrygden og kontantstøtten som skal tas seg av den støtten.
Det er bare foreldrefradraget som øker med antall barn. Og det krever utgifter til pass og stell av barn. I teorien kan man oppnå et foreldrefradrag på 100.000 kroner for seks barn, hvis de er under 12 år.