• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Hvor lav inntekt kan ektefelle ha før jeg kan liknes i skatteklasse 2?
Hei, skatteetaten beregner normalt automatisk hvilken skatteklasse som lønner seg for dere, men det må dere passe på.
For 2010 ligger skjæringspunktet for ektefellens inntekt på omlag 58.000 kroner i lønnsinntekt, viser skatteetatens skattekalkulator, dersom vi bare legger lønnsinntekt til grunn. Det forutsetter at du har en tilnærmet «normal» inntekt.
Har du også svært lav inntekt, kan dere begge komme i skatteklasse 1 likevel.