• Laster aksjedata...

Skolestart forut – Skolevesker med innhold for 94 millioner kroner. 68.000
barn er på vei i skole. Nordea har lagt et budsjett for skolestart. Tenk på pengene, for det er stor prisforskjell. Ta barna med på råd, så lærer de om pengenes verdi.
For 68.000 håpefulle 6-årig er årets sommerferie særlig lang.
Til august venter barnehageklassen og et nytt liv som skolebarn. Nå skal det kjøpes utstyr til skolestart.
Men hvordan ser et startbudsjett ut?
I skjemaet finnes en beregning av en dyr, en billig og en gjennomsnittlig løsning.
Skolestartbudsjett Skolestart utstyr: Dyr utgave Billig utgave Gjennomsnitt
Skoleveske 699 kr. 69 kr. 384 kr.
Penalhus 199 kr. 39 kr. 119 kr.
Drikkeflaske 100 kr. 15 kr. 57,50 kr.
Matkasse 80 kr. 25 kr. 52,50 kr.
Bag/- pose 150 kr. 20 kr. 85 kr.
Sko 499 kr. 99 kr. 299 kr.
Sportsgenser 200 kr. 40 kr. 120 kr.
Sportsbukser 300 kr. 80 kr. 190 kr.
Bokbind og småting 75 kr. 75 kr. 75 kr.
Sum 2.302 kr. 462 kr. 1.382 kr. 68.000
barn 156.536.000 kr. 31.416.000 kr. 93.976.000 kr.
For hvert barn skal det gjennomsnittlig investeres 1.382 kr. i skoleutstyr. På landsplan betyr det at det blir kjøpt utstyr for 94 millioner kroner, og det er store
prisforskjeller.
Den dyreste løsningen er fem ganger så dyr som den billigste.
Ovenpå en dyr sommerferie vil noen foreldre kanskje overveie, hvor pengene skal komme fra. Men allerede 20. juli fikk de 6-årig foreldrene den kvartalsvis småbørnsydelse på 3.081
kr.
Hvis barna ønsker seg en helt bestemt dyr skoleveske eller seige sportssko, som er på mote for tiden, kan pengene kanskje finnes likevel. Det kan være en god ide å leke med
prisene sammen med den 6-årig.
På den måten kan barnet være med til å prioritere. Barnet kan på den måten lære å velge mellom både billige og dyre produkter. Og ved å gi barna innflytelse, lærer de noe om hvor
langt pengene rekker.
Barnehage blir til SFO
Tiden i barnehagen er forbi. Tall fra Innenriks-og-Helsedepartementet viser at gjennomsnittsprisen for en heltidsplass i barneshagen for barn på 3-5 år var på 1.621 kr. i 2005.
Det tilsvarende tallet for skolefritidsordning, SFO for de 6-9-årig var 1.189 kr. i 2005. Det svarer til at det med skolestarten og den nye pasningsordning utenfor skoletid
ligger en besparelse på mer enn 400 kr. om måneden eller knapp 5.000 kr. om året i forhold til utgiften til barneshagen.
Store prisforskjeller
I de billigste kommunene koster en SFO-plass omkring 700 kr. og i de dyrene omkring 1.600 kr. pr. måned, eller mer enn det dobbelte.
Sparing til barnets utdannelse
Hvis foreldrene ikke allerede har gjort det, kan de overveie om de lavere stellstakstene skal veksles til en barnessparing til skolebarnet. En barnessparing er en konto, hvor
foreldre og andre familiesmedlemmer kan innbetale penger. Pengene kommer barnet til gode sen f.eks. til hjelp til en utdannelse. Det må maksimalt settes 3.000 kr. inn på en
barnessparingskonto hvert år. Man kan eksempelvis velge å sette 250 kr. inn på kontoen om måneden. Det svarer til 3.000 kr. etter et års sparing.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.