• Laster aksjedata...

Du kan saktens tjene mange penger som selvstendig, men du bør nok overveie en ekstra gang, hvilken bransje du gir deg i kast med.
Det er penger i å ordne regnskaper eller bore hull i folks tenner. Derimot er det oppad baker fra dag et, hvis du drømmer om å starte et bryggeri eller bakeri.
Overveier du å starte din eget virksomhet i nærmeste framtid, kan du her få svaret på hvor det er størst sjanse for å tjene godt.
Amerikanske Forbes har i samarbeid med analyseinstituttet Sagewages utarbeidet en omfattende undersøkelse av en lang rekke forretningsområder i USA.
De har gjennomgått regnskapene over en periode på åtte år for mer 100.000 private små- og mellomstore virksomheter.
Resultatet er en gjennomgang av de bransjene i USA som over en periode på åtte år har den største og laveste gjennomsnittlige overskuddsgraden. Den gjennomsnittlige overskuddsgraden for bransjene ligger mellem otte og 13 prosent.
Et logisk bilde
Ser man nærere på, hvilke bransjer og industrier, som gir størst overskudd, kan man konkludere at det betaler seg å utdanne og spesialisere seg.
Direktør ved iverksetterakademiet IDEA, Torben Bager, bekrefter at den konklusjonen legger helt i tråd med bildet i det danske næringslivet.
– Det er et svært logisk bilde. Man har jo i mange år sagt at får man adgang til de liberale næringslivene, som jus, revisorer og tannleger, er man godt på vei. Det bilde kjenner vi også her fra Danmark, hvor det nettopp er den gruppen, som ligger høyt på lønn- og inkomststatistikkerene, forklarer han.
Han peker på at det er forskjellige strukturer og særlige forhold, som skiller Danmark og USA. For eksempel henviser han til at man i USA har et svært kranglet juridisk system, hvor det er tradisjon for søksmål i langt høyere grad enn her. Det gir selvfølgelig grobunn for flere advokater.
Listen over de bransjene hvor det er vanskeligste å tjene penger, er heller ikke helt ulogisk. For noen av bransjer er det vanskelig å trekke direkte paralleller til det danske markedet, men for stort sett alle gjelder det at det ikke krever temmelig mye å etablere seg.
– Det er tydelig at det er bransjer, hvor både etableringskostnadene og barrierene for å starte opp er lave. Konkurransen blir svært rask enorm og det blir vanskelig å tjene penger, forklarer Torben Bager.