• Laster aksjedata...

Slovenia slutter til seg euroen Slovenia slutter til seg euroen Efter 5 årer med en felles valuta i EU, ble Slovenia det første landet blant de nye EU-medlemmene, som sluttet til seg euroen 1. januar 2007.
1. januar 2008 vil Slovenia likeledes bli den første blant de nye EU-medlemsstatene, som vil lede EUs roterende formannskap (som varer 6 måneder ad gangen).
De øvrige nye medlemsstatene har enda ikke sluttet til seg den europeiske valutaen.
Men når vil dette skje?
I år er det 5 årer siden at eurosedler og mynter ble innført i de 12 euro-landene, noe som skjedde 1. januar 2002.
Da Slovenia 1. januar i år innførte euroen, var det tredje gangen innenfor 15 årer, at landet skiftet valuta.
234 millioner slovenske euromynter vil bli preget, og atskillige nasjonale symbol vil være å finne på myntene, som for første gang vil ha avbildet et komplett Europakart på standardsiden.
Big-Bang scenario
Slovenia innfører euroen i et såkalt big-bang scenario, noe som innebærer at euroen innføres direkte.
Slovenia har bare 14 dager til å innføre euroen i praksis.
Fra og med 14. januar er det utelukkende euroen, som virker som betalingsmiddel.
Ifølge opinionsundersøkelser er slovenerne positive overfor innføringen av euroen, på tross av noen frykt for medfølgende prisstigninger.
De andre nye medlemsstatene – Status?
Litauen ønsket å slutte til seg euroen samtidig med Slovenia, men den Europeiske Centralbank og EU-kommisjonen vurderte at landets inflasjonsnivå var for høyt.
Det er fire økonomiske kriterier, som skal være oppfylt for at et land kan slutte til seg euroen.
Disse omfatter krav om prisstabilitet, krav om holdbare offentlige finanser, krav til den offentlige gjelden samt krav til den langfristete rentesatsen.
Da de nye medlemsstatene ble EU-medlemmer forpliktet de seg samtidig til å slutte til seg euroen så snart de kunne møte de ovennevnte kravene.
Danmark og Storbritannia er de enestee landene, som har ett formelt unntak på området, noe som innebærer at de kan velge å stå utenfor (som er tilfellet i øyeblikket) og eventuelt slutte til seg på et senere tidspunkt.
I desember 2006 la fram den Europeiske Centralbank og EU-kommisjonen sin vurdering av de øvrige 9 medlemsstatene, som har utsikt til å innføre euroen på et enda ikke fastsatt tidspunkt.
Herav fremgår det blant annet, at Tsjekkia, Kypros, Polen og Sverige møter inflasjonskravene, mens Estland, Latvia og igjen, Kypros og Sverige oppfyller kravene til den offentlige gjelden.
Alle land, unntatt Ungarn, oppfyller kravene til den langfristete rentesatsen.
EPs rolle
For medlemmer av Europaparlamentet (EU-utsendinger) er et sentralt ønske til de nye euro-medlemmene, at de gir særlig oppmerksomhet til forbrukerbeskyttelse i overgangsperioden, som blant annet kan innebære prisstigninger.
Den spanske EU-utsending José Manuel García-Margallo (det Europeiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og Europeiske Demokrater), som fremsatte den årlige betenkningen om euro-området i oktober 2006, mente at Kommisjonen hadde vært for streng i sin vurdering av Litauens egnethet til å slutte til seg euroen.
I betenkningen ble de nye medlemsstatene oppfordret til å innføre de påkrevde reformene for å kunne oppfylle euro-opptakskravene.
Videre beskjeftiger betenkningen seg med fullbyrdelsen av det Indre Marked, spesielt på området for tjenesteytelser, som er avgjørende for å fremme økonomisk vekst og nye jobber innenfor den Europeiske Økonomiske og Monetære Union.