• Laster aksjedata...

På forsiden så billettprisen svært lav ut, men på den endelige bestillingssiden var prisen plutselig mye høyt. Lyder det kjent? Slik er situasjonen ofte, når flyselskap markedsfører flybillettene sine. Men ny EU-lovgivning tvinger nå flyselskap til alltid å opplyse den fulle prisen på billettene.
Siden 1. november 2008 har alle europeiske flyselskap i henhold til en ny EU-forordning vært forplikte til alltid å opplyse den endelige prisen på flybilletter i sin markedsføring og salg.
Fremover skal den opplyst billettprisen på flybilletter alltid inkludere tillegg, man som kunde ikke kan unngå. Det fastslår ny EU-lovgivning, som tro i kraft 1. november 2008. Reglene gjelder i all markedsføring og salg som enten det finner sted i aviser, på TV eller på internett.
“Det har vært en litt forskjellig tolkning av de inntil nåe reglene på området, men med de nye reglene bør det nå endegyldig være slutt med villedende flypriser, uansett noe som europeisk flyselskap, man kjøper billettene sine hos”, sier leder av Forbruker Europa, Peter Fogh Knudsen.
Valgfrie tillegg, man som kunde har mulighet for å unngå, f.eks. bagasjetillegg eller reiseforsikring, skal ikke nødvendigvis være inkludert i selve den markedsført billettprisen, men slike tillegg skal nå opplyses klart og tydelig på første side i bestillingsprosedyren.
I forhold til de valgfrie tilleggene er det i dag ikke ualminnelig at de er tilvalgt på forhånd, så kunden skal foreta seg noe aktivt, hvis ikke han ønsker et bestemt tilvalg, f.eks. en forsikring. Den slags setter de nye reglene også en stopper for. Fremover må tilvalg ikke på forhånd være krysset av, men skal i stedet aktivt tilvelges av kunden.
Sist men ikke minst fastslår de nye reglene at flyselskap ikke må diskriminere på prisen i forhold til kundenes nasjonalitet eller bopel. Hittil har man kunnet oppleve forskjeller i billettprisen alene basert på bopel, avhengig av hvilken språkversjon av visse flyselskaps hjemmesider, man gikk inn på.
Som forbruker vil man avgjort kunne finne mange eksempel på flyselskap, som fremdeles overtrer de nye reglene om prisopplysninger. Til dem har Peter Fogh Knudsen følgende råd:
“Her må vi i første omgang oppfordre forbrukerne til å stemme med føttene og velge de selskapene som er ærlige omkring prisen. Men dessuten vil vi oppfordre forbrukerne til å klage til myndighetene over de selskapene som gir uriktige opplysninger. Bare på den måten kan vi få gjort opp med de ulovlige metodene, en rekke flyselskap benytter for å få billettprisene sine til ved første øyekast å saumfare lavere, enn de reelt er”, sier Peter Fogh Knudsen.
I Danmark er det inntil videre Transportministeriet, man klager til over de flyselskapene som ikke overholder de nye reglene. Det gjelder uansett om det er snakk om et dansk selskap eller et selskap fra et annet EU-land.