• Laster aksjedata...
      Sparer en del i aksjer, har solgt en del med tap i år, har flere aksjer med urealisert gevinst som vil overstige tapet betraktelig. Hva vil være lurt i forhold til beskatning, å ta ut gevinsten også i år, eller avvente? Hvordan vil evt. tapet slå ut i form av skattereduksjon? Vil dette påvirke også inntektsskatten?

 

Hei!

Hvis du ikke har annen positiv inntekt som du kan fradragsføre aksjetapet ditt, så kan det jo være aktuelt å realisere noen av aksjene som gir gevinst. Men om du skal gjøre dette eller ikke må du selv avgjøre.

Et aksjetap gir en skattemessig reduksjon på 28 %. Du kan kun få fradrag for aksjetapet i alminnelig inntekt, hvilket innebærer at aksjetapet ikke påvirker grunnlaget for trygdeavgift og toppskatt på lønnsinntekt. Men hvis du ikke har annen positiv alminnelig inntekt å reduserer aksjetapet med, så kan du fremføre tapet til et senere år hvor du har positiv inntekt.