• Laster aksjedata...

Spørsmål:
Så fort min datter har nedbetalt gjeld, med press og mas fra oss, kan hun igjen søke om nye lån. Dette selvom det ha r vært purringer og inkasso krav fra kortselskapene. Mitt ønske og spørsmål er da: kan man ikke få en grense på antall år som man ikke får nye kreditter, for å komme ut av dette behovet for stadig nye kreditter.
Svar:
I Norge får man tegne gjeld og kreditt, så lange man er myndig. Din datter må være med på ditt ønske om å begrense egen tilgang til kreditt. Går hun med på det, kan dere sammen sende et varsel til de to kredittinformasjonsbyråene om at de ikke skal utlevere kredittinformasjon om henne. Dere kan heve sperringen når økonomien og økonomisk atferd endrer seg.