• Laster aksjedata...

Statens lånekasse for utdanning, Lånekassen, opprettet ved lov av 6. juni 1947; någjeldende lov er av 26. april 1985. Lånekassen har til formål å støtte videregående og høyere utdanning for å sikre lik adgang for alle studiesøkere, og for å sikre samfunnet tilgang på utdannet arbeidskraft. Utlånsvirksomheten finansieres med innlån fra Staten, og lånekassen mottar bevilgninger over statsbudsjettet til dekning av stipendutbetalinger, rentestøtte og avskrivninger av tap på utlån.
Støtten ytes dels som lån, dels i form av stipendier. For søkere over 19 år er det ingen behovsprøving i forhold til foreldrenes inntekt. Hovedkontor i Oslo, regionkontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Ørsta.
2003–04 tildelte Lånekassen 6,4 mrd. kroner i stipend og 9,7 mrd. i lån til ca. 263 000 kunder. Utestående utdanningsgjeld utgjør 82,3 mrd. kroner; antall tilbakebetalere er ca. 476 000 og det totale antall kunder ca. 740 000 (2004).