• Laster aksjedata...

Det er et faktum at mer utviklede økonomier gir mindre forurensing. Det er ikke så mange år siden vi spyttet cellulose og DHT rett ut i vannet. Det var ikke fordi det var lønnsomt at vi dumpet driten, det var fordi vi ikke visste bedre.
I dag vet vi bedre, og siden ingen liker å bo på ei søppelfylling så tar folk ansvar. Hvis en norsk bedrift hadde sprutet ut en haug av drit og forpestet nabolaget, så hadde det blitt ramaskrik. Ikke fordi det er ulovlig, men fordi det er umoralsk å ikke gjøre noe med problemet, når det finnes en løsning.
I Kina bedrer problemet seg i takt med den økonomiske veksten. Fordelen Kina har, er at de har tilgang til kunnskapen vi måtte dra av erfaring da vi industrialiserte.
Når det kommer til CO2 og global oppvarming, som ble til global nedkjøling for til slutt å kalles klimaforandringer, fordi man ikke fant dekning for verken det éne eller det andre, så har jeg null tro på at den er menneskeskapt. Menneskelig utslipp av CO2 er minimale i forhold til de «naturlige» CO2-utslipp, f.eks. gjennom alger i havet. Jeg har mye større tro på at temperaturen på jorda påvirkes av aktiviteten på Solen. Det er vist at temeraturen på jorden korrellerer med solstormer og opphold. Det eksisterer ikke noe konsensus rundt CO2 og global oppvarming eller nedkjøling, selvom det er inntrykket man får i det politiske liv.
Jeg vil påstå at sterke eiendomsrettigheter er det viktigste trinnet for å få bukt med forurensing. Om nabofabrikken forsøpler din eiendom, så saksøker du den til det kun er det hvite igjen i øynene på eierne. Altså er sterke eiendomsrettigheter og en sterk rettsstat svaret på problemet.
All hypen om «grønne» bedrifter går i vasken, simpelten fordi det er en gimmick, og folk flest har sett gjennom den. Vi ser nå at REC går dritt, og ikke staten ville overta det engang.
Det å kvotelegge og beskatte på bakgrunn av utslipp er den største vitsen i historien, og jeg ler av den. Hvis en bedrift blir beskattet, så har de mindre penger å rutte med til utvikling av mer miljøvennlige produksjonsmetoder.