• Laster aksjedata...

Statlig støtte til framme av innovasjon skal være unntaket – ikke regelen – ifølge en nye betenkning utarbeidet av Sophia Int Veld (ALDE, NL) for utvalget om Økonomi og Valutaspørsmål.
Betenkningen fastslår at statsstøtte alene bør være et instrument til å håndtere problemer, som ikke lar seg løse ved hjelp av normale politiske tiltak.
EU-utsendinger fra utvalget om Økonomi og Valutaspørsmål understreker at statsstøtte til framme av innovasjon skal være i harmoni med de eksisterende EU regler, samt ha en målbar positiv effekt for mottakerne av støtten.
På den måten vil støtten, ifølge betenkningen, bidra til den lokale økonomiske utviklingen.
Betenkningen fôrer dessuten opp til utformingen av gjennomsiktige, ikkediskriminere og praktiserbare regler, som er basert på et stabilt juridisk fundament.
§8 i betenkningen fastslår f. eks at subsidier bør være betinget av de særlige karakteristikaene, som gjør seg gjeldende innenfor de forskjellige økonomiske sektorene.
Det understrekes i Velds betenkning, at statsstøtten bare skal være et midlertidig instrument hvem sin berettigelse og effektivitet løpende skal vurderes.
§17 framhever at statsstøtten primært skal sikte mot å hjelpe virksomheter i oppstartsfasen.
Det er derfor ikke snakk om en permanent støtte men derimot om en midlertidig hjelp til å kick-starte nye virksomheter.
Endelig oppfordres det til større klarhet omkring hvordan statsstøtten anvendes i forhold til universitet og forskningsmiljøer.
Utvalget forslår at det etableres konstruktive nettverk mellom næringslivet og forskningsmiljøet.
Talsperson:
Sophia IN’ T VELD (ALDE, NL)