• Laster aksjedata...

22. mars 2011

Boligmarkedet viser stadigvekk tegn på utmattelse i annet halvår av 2010. Boligprisene falt dermed med 0,9 prosent i 4. kvartal. På selveierleilighetene var falt 0,2 prosent. Tallene dekker imidlertid over store regionale forskjeller, hvorfor det fortsatt er gode takter på boligmarkedet i og omkring Hovedstaden. I Hovedstaden er prisene på eneboliger steget med 3,3 prosent i 4. kvartal og 1,7 prosent for selveierleiligheter. Hovedstaden har historisk sett vært foran den andre delen av boligmarkedet, hvorfor det var her, vi så de største prisstigningene før den «store» priskorreksjonen i 2009. Det er også i Hovedstaden at boligmarkedet fortsatt viser en god grunnform. Det viser ny statistikk fra Realkreditrådet.
Dempet, men positiv utvikling
Statistikken gir oss også langt om lenge mulighet for å gjøre status over prisutviklingen i 2010 på boligmarkedet. Overordnet sett er det snakk om ett dempet, men positiv utvikling nominelt. I praksis er det snakk om prisfall på landsplan for eneboliger. For parsell- og rekkehus ser vi en nominell prisstigning på 1,5 prosent, mens det for selveierleiligheter er snakk om en stigning på 4,1 prosent, og endelig er fritidshusene falt med 2,6 prosent. Vi hadde en forventning om at vi på årsbasis kunne oppleve prisstigninger på opp mot 10 prosent regionalt. Det har vist seg å holde stikk for Hovedstaden, hvor prisstigningene har vært 10,2 prosent for eneboliger og 9,8 prosent for selveierleiligheter.

Lavere aktivitet og færre handler, men kortere salgstider
Boligmarkedet har i 2010 til stadighet vært drevet av skaftet renter. Det har derfor vært ett noe bedre år for boligmarkedet, enn 2009 var det målt på prisene. Ser vi på utviklingen over de siste 12 månedene, er det fortsatt på landsplan en lavere aktivitet med færre handler, men imidlertid kortere salgstider. Det endrer imidlertid igjen ikke ved at det også her er det snakk om svært store regionale forskjeller. For eksempel er prisnedslåtte fra selgers side relativt sett det halve, når man sammenligner Hovedstadsområdet med det jyske.
Et mer dempet boligmarked venter i 2011
I 2011 skal vi ikke regne med nær så gyldne tider for boligmarkedet. Vi ser allerede nå at rentene så smått begynner å stige, noe som vil legge en demper på etterspørselen. Tilbudet derimot feiler ikke noe. Mange har antagelig hatt et ønske om å selge, men har ventet til bedre tider. Den økte etterspørselen kombinert med at vi i flere av de siste kvartalene har sett stigende tilbud, har betydd at boligmarkedet har hatt et godt år i 2010. Selv om vi det neste stykket tid antagelig vil se et fall i etterspørselen som følge av de høyere rentene, er det imidlertid neppe snakk om en fullstendig stopp i aktiviteten på boligmarkedet. Det ser nemlig stadig ut til å være moderate rentestigninger, vi vil se gjennom 2011. Det er altså fremdeles forholdsvis billig å låne, og vi skal da heller ikke glemme at rentenivået stadigvekk er svært lavt og støttende for økonomien. Men da vi har vent oss til et ekstremt lavt rentenivå, kan selv mindre stigninger i renten virke voldsomme. Alt i alt forventer vi en noenlunde flat prisutvikling på landsplan – med Hovedstaden en anelse foran.