• Laster aksjedata...

Spørsmål om skatt 2008:
Har jeg som student rett til reisefradrag på kr 1,40/km. Reiser ca 80 km daglig.
Svar:
Studenter har ikke rett til å trekke fra reise til studiested.