• Laster aksjedata...

Selv er jeg utenlandsstudent og kan si med hånden på hjertet at økonomisk er det helt perfekt. Grunnen til dette er at jeg som alle andre får både støtte og lån fra lånekassen i Norge – en organisasjon som i lys av staten gir ut lån til samtlige studenter som trenger dette både i utlandet og i Norge. Og det faktum at du får like mye penger når du er utenlandsstudent som når du er student i Norge gjør alt veldig herlig.

Grunner til at studielån i utlandet er best økonomisk er følgende:

1. Kostnadsnivået i samtlige land med unntak av Island er lavere enn det er i Norge. Om du for eksempel er ute etter å kjøpe brød, så får du det til halv pris i Sverige og Danmark kontra i Norge. Det samme gjelder for øvrig både tobakk og alkoholvarer.

2. Stipendet er det samme, men eksamenene kommer med høyere friksjon. Det vil si at du har ”råd” til å stryke på et par eksamener i utlandet, noe du ikke har i Norge. Handelshøyskolen BI, som for øvrig ikke er noen god skole, har fire simple eksamener i semesteret. Aarhus School of Business har faktisk seks, noe som gjør at man mangler færre studiepoeng dersom man stryker på en eksamen.

3. Den norske kronen er for øyeblikket rimelig høy, men dette er selvfølgelig en faktor som svinger svært mye. Akkurat per dags dato ligger den cirka likt med den danske, noe som gjør at man får utrolig god råd som norsk student i Danmark.

Ikke bare er det å studere i utlandet veldig morsomt og lærerikt, men du får også et lån og et stipend som er svært gunstig. Pådrar du deg en eller annen form for jobb i tillegg, så kan jeg garantere deg at du ligger godt an med tanke på studielånet når du går ut fra bachelor- eller mastergraden din.

Og med den lave renten som finnes på studielån, så tror jeg nesten vi kan garantere at det ikke finnes noe gunstigere lån på det norske markedet. Problemet er bare at du ikke akkurat kan skaffe deg slike vilkår på et forbrukslån, så du må nok tilbake på skolebenken om du skal ha tak i disse nærmest skattefrie pengene.