• Laster aksjedata...

Svenske banker angriper Danmark for å gi dankortet positiv særbehandling. Det hemmer konkurransen på markedet for bankkort, lyder anklagen.

Etter krav fra Kommisjonen har regjeringen, de Radikale, DF og Socialdemokraterne nettopp vedtatt nye gebyrregler for bruken av Dankort og internasjonale bankkort. Men de nye reglene er et klart brudd på EUs regler for det indre markedet, sier de svenske bankene.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

De er misfornøyde med at det fortsatt er gratis for dansker å betale med Dankort, mens brukere av et kredittkort, danske som utenlandske, kan bli avkrevd et gebyr.

– Det er vår oppfatning at de påtenkte endringene i den danske reguleringen fortsatt vil gi anledning til alvorlige konkurransefordreieende og diskriminerende effekter og er ikke i overensstemmelse med prinsippene for det indre markedet i EU, skriver de svenske bankenes interesseorganisasjon, Svenska Bankföreningen, i en klage til EU-kommisjonen, som Morgenavisen Jyllands-Posten er i besittelse av.