• Laster aksjedata...

Er du arbeidsledig og får dagpenger? Hvorfor ikke benytte tiden som jobbsøker til å oppleve et annet land?
Du kan nemlig få med deg dagpengene til andre EØS-land og til Sveits i inntil 3 måneder mens du søker jobb. Forutsetningen er at du har mottatt dagpenger i fire uker før du reiser.
Lite kjent ordning
Det siste året er det kun 204 arbeidsledige som har fått med seg dagpengene til utlandet, ifølge Arbeids- og velferdsetaten (NAV).
Sett i lys av at det for øyeblikket er over 44.000 registrerte arbeidsledige i Norge, kan dette tyde på at ordningen er lite kjent blant arbeidssøkerne.
Slik er reglene:
Helt arbeidsledig: Du må være registrert arbeidssøker og ha mottatt fulle dagpenger (det vil si helt arbeidsledig) i fire uker før du reiser. De fire ukene behøver ikke å være sammenhengende, men må ligge innenfor de 12 siste ukene før avreise.
Penge-eksport: Du søker ditt lokale NAV-kontor om «eksport av dagpenger». Dette gjøres på eget skjema (E303). Hvis du fyller kravene, er det en formalitet å få søknaden innvilget.
Planlegg: Vær ute i god tid! Søk minst fire uker før du har tenkt å reise. Du kan være heldig og få svar på to-tre uker, dette avhenger av NAV.
Syv dagers frist: Når søknaden er innvilget, har du én uke på deg til å melde deg som arbeidssøker på det lokale arbeidskontoret i det landet du reiser til. Det er ditt ansvar å finne ut hvilket kontor du skal melde deg på.
Tre måneder: Du kan få norske dagpenger utbetalt i inntil tre måneder.