• Laster aksjedata...

Boligeiere hardt presset – selv med store friverdier
Mange boligeiere er hardt pressa økonomisk – også enda de sitter med store friverdier. De kan ikke ta lån i friverdien, fordi dem rådighetsbeløpet er for mindre.
En ny undersøkelse fra Handelshøjskolen viser at hver annen barnefamilie sitter for stramt i det.
– Familienes rådighetsbeløp er så lavt i forhold til hva forbrukerstyrelsen mener, man skal ha å leve for at de blir ekstremt sårbare overfor rentestigninger og fall i boligprisene, sier økonom i forbrukerrådet, Lotte Aakjær Jensen, til Radioavisen 12. mars klokken 08.00.
forbrukerstyrelsen anbefaler at barnefamilier med for eksempel to barn skal ha et månedlig rådighetsbeløp på 11.000 kroner. Men i Handelshøjskolens undersøkelse svarer hver tredje barnefamilie at de lever for mindre enn 6.000 kroner om måneden, mens hver femte familie angir at de har mellom 6.000 og 10.000 kroner til rådighet.
– Renten er mer lav i øyeblikket, så det er ikke urealistisk å forestille seg at den stiger på et tidspunkt. Det kan gå utover boligprisene, men sannelig også det beløpet, boligeierne skal betale hver måned, forklarer Lotte Aakjær Jensen.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.