• Laster aksjedata...

Her er to ting som ofte er feil med skattelistene.

1. Skattemessig inntekt er jo ikke det samme som det en egentlig tjener. Med forum er det jo enda mer feilaktig. Fordi alle som eier mye fast eiendom jo ikke har formue fordi de har mer gjeld enn ligningsverdien av fast eiendom. Så en kan jo ikke «stole» på at forumestallene gir helt korrekt bilde. Men poenget er vel at skatten skal gi best mulig bilde… Så sorter på skattekolonnen så får dere nok et litt bedre bilde om hvem som reelt sett tjener mye og hvem som tjener lite.

2. Det kan være reele feil. Slik som han som var listet som norges rikeste i noen timer før det ble endret. Men poenget er jo at hvis det er feil så må jo en klage og får ryddet opp i det. Dette er jo de offisielle listene. De skal vise korrekt skattemessig inntekt, forume og skatt. Men som nevnt over er jo ikke det det samme som hva en virkelig tjener m.m.

Så man skal ikke alltid stole på at skattelistene forteller deg sannheten til tross for at du kanskje skulle ønske det når dine familiemedlemmer eller venner tjener svært mye. Skattelistene vil for øvrig ikke bli publisert på liknende måter i fremtiden, så da kan du slippe å bekymre deg for om noen i det hele tatt søker opp din inntekt og formue. Eventuelt gjeld.