• Laster aksjedata...

Praktisk tommelfingerregel kan forutsi hvor stor en formue, De kan lindre den tredje alderen med.
Det er ikke lett å forutsi hvor rask formuen vil vokse eller å beregne en investerings årlige utbytte.
Men her er en tommelfingerregel, som kan være behjelpelig i tre forskjellige situasjoner:
1. Hvis De vil vite hvor lang tid det tar å fordoble Deres formue.
2. Hvis De vil vite hvor stor en formue De kan forvente å lindre den tredje alderen med.
3. Hvis Deres formue er fordoblet over en periode, og De gjerne vil vite hva det årlige utbyttet har vært.
Av investeringsbransjens mange tommelfingerregler er det noen, som lar seg etterprøve matematisk. Den såkalte 70-regelen er forenklet utgave av en komplisert eksponential-funksjon og holder vann – så lenge renten ikke er ekstrem.
70-regelen går i all sin enkelhet ut på å dividere det årlige utbyttet opp i 70:
Fordoblingstid 70/Årlig utbytte i prosent
Noen enkle eksempel kan illustrere fordoblingstiden, den tiden det tar før Deres formue er fordoblet i verdi:
* Setter De formuen i banken til 2 prosent årlig rente, fordobles formuen på 70/2 35 år.
* Investerer De formuen i obligasjoner til 5 prosent årlig utbytte, fordobles formuen på 70/5 14 år.
* Investerer De formuen i aksjer til 10 prosent årlig utbytte, fordobles formuen på 70/10 7 år.
Skjemaet viser hvor mange år De skal vente på en fordobling av formuen ved forskjellige utbytter:
Årlig utbytte
Fordoblingstid i år 1
% 70,0 2
70,0
% 35,0 3
35,0
% 23,3 4
23,3
% 17,5 5
17,5
% 14,0 6
14,0
% 11,7 7
11,7
% 10,0 8
10,0
% 8,8 9
8,8
% 7,8 10
7,8
% 7,0 11
7,0
% 6,4 12
6,4
% 5,8 13
5,8
% 5,4 14
5,4
% 5,0 15
5,0
% 4,7
4,7
Med denne kunnskapen er det en smal sak å beregne hvor mye Deres formue over et livsforløp kan forventes å vokse til.
* Et ungt menneske på 20 år har 50 år til pensjonsalderen og forventer et årlig utbytte på 14 prosent. Med en fordoblingstid på 5 år kan formuen nå å fordobles i alt 10 ganger og en investering på 100 kr. kan slik bli til 100-200-400-800-1.600-3.200-6.400-12.800-25.600-51.200-102.400 kr.. Altså en 1.000sdobling på 50 år.
* Et middelaldrende menneske på 50 år kan med 20 års investeringhorisont og utbytteforventning på 14 prosent årlig nå å fordoble formuen 4 ganger. En formue på 1 million kan slik nå å bli til 1-2- 4-8- 16 millioner kr.. Altså en 16-dobling på 20 år.
* En mer forsiktig 50-årig forventer 7 prosent årlig utbytte og fordobler formuen hvert 10. år. Hun kan slik nå å fordoble formuen to ganger på 20 år og kan forvente en pensjonsformue på 1-2- 4 millioner kr.
Endelig kan 70-regelen brukes til å beregne det årlige utbyttet av en investering, som er fordoblet:
* Er formuen fordoblet på 10 år, har det årlige utbyttet vært 70/10 7 prosent
* Er formuen fordoblet på 5 år, har det årlige utbyttet vært 70/5 14 prosent
Husk å tenke selv
70-regelen er som alle andre tommelfingerregler god å ha ved hånda i en snever vending, og et kikk i tabellen kan umiddelbar friste til å ta en større risiko.
Men husk at risikoholdning er en individuell størrelse og at tommelfingerregler aldri kan erstatte den sunne fornuften.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.