• Laster aksjedata...

I går kom det bud om at den tyske økonomien teknisk sett er i resesjon, det vil si at den har trukket sammen seg i to kvartal i strekk nå.
I dag kom samme melding først fra Italia og så fra hele Euro-sonen, de 15 landene, som er med i euro-samarbeidet. De er samlet sett i resesjon.
Økonomien er ikke bare gått i stå, det går direkte tilbake. Ledigheten i USA er fortsatt stigende, og antallet tvangsauksjoner i finanskrisens hjemland er fortsatt høyt. Og i Kina er industriveksten den laveste i 7 år.
Men i morgen møtes 20 av verdens største økonomier i Washington, for blant annet å diskutere regulering av de finansielle markedene. Og det er et tema, som er stor uenighet om.
Uenighet er det til gjengjeld ikke om at det skal gang i verdensøkonomien igjen, men problemet er hvordan. En rekke av landene har stort underskudd på statsbudsjettet, blant annet USA, så hvor skal pengene komme fra?
Reguleringen, eller mangel på samme, av de finansielle markedene blir også diskutert i morgen. Men det vil neppe være samme enighet om det temaet som det er omkring en stimulering av verdensøkonomien.
Allerede i går uttalte den avgående amerikanske presidenten, George W. Bush at han ikke vil ha mer regjering og dermed regulering, men mer intelligent regjering. Det skal ikke diskuteres en gjenoppfinnelse av frimarkedssystemet.
Den holdningen deler han imidlertid ikke med de europeiske lederne, som vil ha reformer og mer regulering av finansmarkedene.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.