• Laster aksjedata...

Flere enn tre ut fire dansker har stjålet fra arbeidsplassen sin.

Og det er alt like fra kulepenner, ringpermer og taxikvitteringer til firmaets egne produkter, som kommer med hjem, viser en ny meningsmåling, som Zapera har utført for MetroXpress.

Danske Næringsliv, som er landets nest størsde næringslivsorganisasjon, opplever en klar stigning i tyveri fra arbeidsplassen.

– Det er et sterkt voksende problem. Hver dag er det en fyring på grunn av tyveri. Det er sørgelig. I takt med at det er blitt normalt å skifte jobber hyppig, så faller lojaliteten til virksomheten, sier Lars Alexander Borke, som er prosessdirektør i Dansk Erhverv.

Ingen konsevenser
Her opplever man at problemet er vokst ytterligere, fordi konsekvensene er små.

– Politiets ressurser er så små at hvis en medarbeidere stjeler for under 1.000 kroner, så etterforsker politien det ikke. Så får man ingen straff og ingen flekk på vandelsattesten. Derfor er noen medarbeidere likeglade, når det ikke er noen konsekvenser, sier Lars Alexander Borke.

de fleste ting, som stjeles på jobben, beløper seg til svimlende beløp. Alene i detaljbransjen er det snakk om tyverier for en milliard kroner hvert år. På hele arbeidsmarkedet er tallet fem-seks milliarder kroner, viser undersøkelser og skjønn.