• Laster aksjedata...

Det store tegnet på boligboble og alvorlig høy gjeldsgrad etterfulgt av boligprisfall og en nedtur for økonomien er når folk tvinges til å selge boligen. Bruken av ordet tvangssalg har økt mot høsten.
I USA har millioner av hjem blitt tvangssolgt fordi folk ikke lengre er i stand til å betjene boliggjelden. Når banken eller borettslaget begjærer tvangssalg av en bolig i Norge er det fordi eieren ikke lengre er i stand til å betjene lån og betale husleie. I årets 11 første måneder ble 14.275 boliger begjært tvangssolgt hos landets domstoler – det er en oppgang på 10 prosent fra i fjor, ifølge statistikk E24 har fått tilgang til. Tvangssalg av borettslagboliger har økt med hele 34 prosent fra samme periode i fjor. Mange av de som sliter er unge folk som eier lavinnskuddsleiligheter med høy fellesgjeld.