• Laster aksjedata...

Tyrkia er stormet inn på topp over de mer populære middelshavreisemålene for dansk med lyst til å kjøpe fast eiendom i utlandet. TYRKIA: Eiendomsmeglerne heller tyrkiske boliger over diskene i høyt tempo, men midt i euforien over de billige prisene bør man kaste et blikk på de skattemessige konsekvensene. INNTEKTSSKATT Tyrkisk inntektsskatt kreves etter en progressiv skala, som går opp til 45 % for inntekter over 546.000 kroner (2005). PENSJON Private pensjonsordninger beskattes i Danmark, som enten det er kapitalspensjoner, ratespensjoner eller livrenter. Arbeidsgiveradministrerte ordninger og sosiale pensjoner beskattes også i Danmark – likevel med et nedslag på 50 %. Så en alminnelig dansk folketrygd vil rekke betydelig lengre i Tyrkia. RENTEINNTEKTER/- UTGIFTER Finansierer man kjøpet av den tyrkiske boligen i Tyrkia, skal man være oppmerksom på at man ikke kan trekke fra renteutgiftene, hvis man bare benytter boligen privat. Bruker man den også til utlegning, avhenger fradragsretten av hvilken regnskapsmetode man velger å benytte ved oppgjøret av leiesinntektene. Kjøper man en feriebolig og blir boende i Danmark, vil det være fradrag for renteutgifter etter de danske reglene. FORMUESSKATT Det kreves ingen formuesskatt i Tyrkia. ARVEAVGIFT Som skal betales en arveavgift på mellom 1 og 10 % utover et bunnfradrag. Når man går av ved døden, skal det betales av gift av den tyrkiske eiendommens verdi – også selv om man var bosatt i Danmark. Var man bosatt i Danmark, skal det dessuten betales arvesavgift i Danmark – likevel med fradrag for den avgiften som allerede er betalt i Tyrkia. EIENDOMSAVANSESKATT Ejendomsavanser ved salg av fast eiendom beskattes ikke i Tyrkia, hvis boligen har vært eide i fire år. Hvis boligen har vært eide i mindre enn fire år, vil den delen av avansen som overstiger 56.000 kroner (2005), bli beskattet som inntekt. Selv om avansen ikke skulle bli beskattet i Tyrkia, vil avansen stadig kunne bli beskattet som kapitalinntekt i Danmark (med en skattesats på opp til 59 %), hvis salget ikke faller inn under parsellhusregelen eiendomsskatt Det betales årlig mellom 0,1 og 0,2 % av eiendommens verdi i skatt. Det skal også betales eiendomsskatt her etter de danske reglene – og det er ingen mulighet for å motregne den eiendomsskatten som allerede er betalt i Tyrkia. Skat AF LEIEINNTEKTER Leieinntekter skal beskattes både i Tyrkia og i Danmark. Det er likevel Tyrkia, som har den primære beskatningsretten, hvorfor det gis nedslag i den skatten som skal betales i Danmark, med den skatten som allerede er betalt i Tyrkia. Skattesbetalingen av leiesinntektene avhenger av hvilken regnskapsmetode det benyttes – på samme måte, som det kjennes her. Man kan enten anvende en metode, hvor man mottar et udokumentert fradrag på 25 %, men hvor man til gjengjeld ikke har andre fradrag (heller ikke fradrag for renteutgifter til finansieringen). Eller man kan velge å bli beskattet etter en regnskapsmessig metode, hvor det er fradrag for de faktiske utgiftene – herunder renteutgifter.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.