• Laster aksjedata...

De fleste av oss har hørt om sparing i fond, og da spesielt sparing i aksjefond. De de fleste ikke er klar over, er at det eksisterer flere forskjellige typer fond. I denne artikkelen skal vi ta for oss de mest kjente fondstypene, samt se nærmere på risikoen forbundet med de ulike fondene. Men først, hva er egentlig et fond?

Et fond er en “pool” av penger som tilhører investorer (deg). Dette “poolet” styres av en eller flere forvaltere, som har som oppgave å få pengene til å vokse uten at det tas for mye risiko. Disse forvalterne jobber under ett sett med regler som gir dem retningslinjer for hvordan de kan investere dine penger. Et fond kan investere i aksjer (aksjefond), obligasjoner (obligasjonsfond), renter (rentefond) eller en kombinasjon av disse (kombinasjonsfond). Det finnes også fond som investerer i alt fra dyr vin til råvarer, men vi skal i denne artikkelen kun ta for oss ulike aksjefond, som er vanligst blant norske sparere.                

Aksjefond er noe de fleste kjenner og kanskje det mange av oss forbinder med ordet “fond”. Et aksjefond investerer naturlig nok i ulike aksjer. Blant aksjefond som markedsføres i Norge, finner vi ulike typer aksjefond. Vi har globale fond, som investerer i aksjer verden over uavhengig av region eller bransjer aksjene tilhører. De globale fondene er kun ute etter de beste investeringene. Det har ingenting å si om de finner det i Bangladesh eller Norge. Ettersom risikoen da spres i ulike regioner og bransjer, vil sjangsen for å tape stort minskes. Samtidig vil man heller ikke få med seg den store gevinsten som mer spesialiserte fond iblant får.

Samtidig finner vi aksjefond som regionfond, bransjefond og norske fond. Risikoen ved disse fondene er større enn globale fond. Skulle en bransje som for eksempel IT-sektoren ta en stygg smell, som under dot-com boblen i 2000, vil aksjefond som kun investerer i IT-aksjer falle mye. Det samme gjelder for hvordan regionfond med fokus på europeiske aksjer blødde ekstra mye da den økonomiske europa-krisen blåste som verst sensommeren 2011.

Noen vil kanskje se på norske aksjefond som mindre risikable enn andre. Det er helt riktig at den norske økonomien er spesielt sterk takket være oljeindustrien, og norsk økonomi er idag definitivt i kanonform. Det er derimot viktig å ikke glemme at hvis du skulle satse alle sparepengene dine på et norsk aksjefond, så vil du i realiteten satse alle pengene dine på en liten økonomi og derfor være sårbar for en eventuell nedgang. Det er viktig å huske at ingen land er usårbare for økonomiske nedgangstider. Selv ikke Norge. 

Kilde: Aksjefond.no