• Laster aksjedata...

Under obama har gjelden til USA vokst med 4,9 trillioner dollar, noe som er høyere enn under Bush. Hvordan vil obama senke denne gjelden? Vil han fortsette og bruke penger, eller vil han faktisk vurdere og deregulere, og kutte ned noen steder?

Du skriver på norsk, men jeg tror du blander epler og pærer når du også skriver «trillioner» på norsk. Du mener vel «billioner». Husk at «trillions» på engelsk heter «billioner» på norsk. Det er en vesensforskjell.
Så over til spm. ditt:
Obamas plan er blant annet denne «grand bargain» som jeg har skrevet om ovenfor. Den skal bedre statsfinansene med 4billioner dollar. Han sier at han vil ha reformer i skattesystemenet og heve skattene til de rikeste amerikanerne. I tillegg ønsker han reformer i velferdsgodene. Jeg tror begge disse frontene er viktig å adressere. Dernest tror jeg det vil være like viktig å få opp investeringene og industrien. Joa, det er viktig å få opp veksten i privat konsum også, ettersom den utgjør omtrent 70% av amerikansk BNP, men jeg tror ikke en ny periode med overforbruk er veien å gå for amerikanerne.