• Laster aksjedata...

Øvelseskjøring oppleves som utrygt og farlig blant både øvelseskjørere og ledsagere, viser en ny undersøkelse gjort for Gjensidige og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Forsikringsselskapet og ATL lanserer nå et nytt, felles initiativ for å få økt oppmerksomhet om ledsagernes rolle under øvelseskjøring.

Sentralt i initiativet «takt og tone under øvelseskjøring» er «teorisangboka», som er utviklet i samarbeid med artistkollektivet Duplex. Duplex består blant annet av artister som Bare Egil Band, Black Debbath, Hurra Torpedo med flere, og har laget 12 humoristiske låter om trafikkteori.

− Vi ønsker å gå litt utradisjonelt til verks for å nå øvelseskjørere og ledsagere med viktige budskap som kan bidra til tryggere øvelseskjøring og økt trafikksikkerhet, sier Cecilie Ditlev-Simonsen, konserndirektør for merkevare og kommunikasjon i Gjensidige.

Vil ha tryggere læringsforhold

Undersøkelsen som er gjennomført av analysebyrået YouGov viser at mer enn tre av fem unge øvelseskjørere har følt seg utrygge under øvelseskjøring og to av fem har opplevd farlige situasjoner viser den ferske undersøkelsen. ATL og Gjensidige ønsker nå et større fokus på ledsagernes rolle.

− Det er ledsagerens ansvar å skape trygge læringsforhold og undersøkelsen viser at mange ledsagere er utrygge i øvelseskjøringssituasjonen. Vi tror gevinsten er stor dersom kunnskapen økes både blant ledsagere og de som øvelseskjører, sier Torgeir Abusdal, adm. direktør i ATL.

Unge mest utsatt i ulykker

ATL får støtte fra Gjensidige i betydningen av økt fokus på både ledsager og øvelseskjører. I ulykkesstatistikken er unge sjåfører i stor grad overrepresentert, og forsikringsselskapet tror nok og riktig øvelseskjøring er et viktig supplement som reduser omfanget av ulykkene.

− Unge sjåfører er høyrisikogruppe i trafikken. Vi er derfor opptatt av at unge sjåfører får mest mulig erfaring under tryggest mulig vilkår. Ledsagerne spiller en viktig rolle. Et av budskapene er at de bør friske opp egen teorikunnskap før de setter seg i passasjersetet med en 16-åring ved siden av seg i førersetet, sier Ditlev-Simonsen i Gjensidige.

Usikre ledsagere

I tillegg til at 59 prosent av øvelseskjørerne i undersøkelsen har følt seg utrygge, har også 38 prosent av ledsagerne gjort det samme. Hele 45 prosent av kvinnelige ledsagere har følt seg utrygge og 33 prosent av mennene sier det samme. Dette viser at det ikke bare er de uerfarne øvelseskjørerne som til tider opplever ubehag i trafikken, men også de ansvarlige ledsagerne.

− For de fleste ledsagere er dette en ny situasjon. Mange er usikre på eget ferdighetsnivå, og evnen til å lære bort de riktige tingene. Norge er kjent for å ha verdens beste trafikkopplæring, og det er en god ide at ledsager involverer seg allerede fra trafikalt grunnkurs, blir med på noen kjøretimer og stiller på Statens Vegvesens informasjonsmøter før man starter opp som ledsager, sier Abusdal i ATL.

Mer enn to av fem opplever krangling

43 prosent av øvelseskjørerne oppgir i undersøkelsen at de har opplevd krangling under øvelseskjøring, mens bare 17 prosent av ledsagerne sier det samme. Det er altså ikke unaturlig at krangling forekommer, men oppfattelsen av krangling varierer noe.

− Dersom øvelseskjøringssituasjonen oppleves utrygt, kan det lett oppstå uenigheter. Kanskje særlig mellom tette familierelasjoner. Selv om ledsager ikke nødvendigvis oppfatter situasjonene som krangling, hjelper det lite hvis øvelseskjører gjør det. Dette påvirker både læreopplevelsen og sikkerheten, sier Abusdal.

Får ikke kjørt nok

Majoriteten av de spurte i undersøkelsen sier øvelseskjøring er viktig. Likevel mener 41 prosent av øvelseskjørerne at de ikke får kjørt nok. Samtidig sier 60 prosent av ledsagerne at de har i stor grad tid til å stille opp.

− Mengdetrening er svært viktig for å gi tilstrekkelig erfaring og trygghet. Øvelseskjøring handler ikke bare om å trene mye for et tilstrekkelig grunnlag til førerprøven. Den skal først og fremst gi unge og uerfarne sjåfører et best mulig grunnlag til å forstå trafikkbildet, ha god selvinnsikt og håndtere situasjoner som oppstår på en god og trygg måte, sier Abusdal.