• Laster aksjedata...

25.01.2008
Regnskapssesongen i USA er skutt i gang. Tapene er store, men mange selskap overrasker positiv.
Regnskapssesongen i USA er som bekendt skutt i gang, og 140 ut av S&P 500 selskapene har avlagt regnskap. Det samlet resultatet er ikke akkurat prangende. Inntjeningsveksten har vært -44,5 %! (Q4 2007 Vs. Q4 2006).
Det er dette, som trekker overskriftene. Få ønsker å dykke lengre ned i detaljene for å få et mer nyansert bilde.
Syndene er ikke overraskende finanssektoren og husbyggerne. Øvrige områder, hvor inntjeningsveksten er verdt å hefte seg ved, er:
Stabilt forbruk: s 3,7 %
Energi: s 17 %
Pharma: s 12,4 %
Industri: s15,4 %
IT: s22,4 % 61
% av selskap overrasker positiv
Alt sammen ganske glimrende resultat. Interessant er det også, at 85 selskap har overrasket positiv, 19 som forventet og 36 negativt. Det vil si at den såkalte «surprise-faktoren» tilte til den positive siden. Men hvem hefter seg ved dette?
Hva så med banksektoren? Som nevnt ser det anstrengt ut. Bildet er likevel mye forstyrret ved at det er gigantiske balanseposter, som trekkes inn over resultatoppgjøret. Renser vi for disse gigantpostene, og dveler ved de klassiske tapene og hensettinger, som det løpende avsettes midler til ser det knapt så dramatisk ut.
I gjennomsnitt på hele banksektorens låneportefølje er tapene steget med ca. 1 % poeng i fht. samme periode siste år. Dette var ventet, og overrasker ikke. Faktisk går det flere steder bedre enn ventet. Bl.a. hos Citi Group og HSBC.
Markedet utenfor USA utgjør mer enn 50 % og vokser i et ganske høyt tempo. Forrentningen før ekstraordinære tap (dvs. inkl. løpende tap og hensettinger) utvikler seg ganske positiv.
Utmattning er PRiset inn
Hva så med disse enorme tapene blant bankene? Kan vi tillate oss å rense for disse? I sakens natur kan tapene ikke beløpe seg til disse summene i all evighet, da CDO-låne-porteføljen er blitt markant nyskrevet.
Likeledes er det kommet nye direktører i flere av de helt store bankene – bl.a. Merrill Lynch, Citi Group og Bear Stearns. I den forbindelsen er det meget naturlig, at det blir gjort rent bord.
Dette er ikke ensbetydende med at det ikke kan komme flere nedskrivninger, da markedet for strukturerte produkter, fortsatt ikke er velfungerende. Våre bud er likevel, at vi meget vel kan se at mange av disse nedskrivningene i et visst omfang blir tilbakeført i de kommende årene i takt med at markedet kommer til å fungere igjen.
Det samlet bildet er slik, at det ser mye utfordret ut på overskriftnivå. Som bekendt finnes nyansene likevel i detaljene – som få i disse dagene interesserer seg for. Og her ser det mer fornuftig ut. USA-utmattning er evident, men det er PRiset til noe, som er mye verre. Minn på at markedet jo allerede har nyskrevet verdiene av den amerikanske banksektoren med 40 % siden januar 2007.
Investorene har nedjustert
Analytikernes forventninger til 2008-inntjeningen er fortsatt for høy, og må nedrevideres. Det er likevel verdt å minne på at det er investorene og ikke analytikerne, som sitter med pengene. Og investorene har nedjustert sine forventninger til en som varer lenger resesjon, ellers var markedet ikke falt i det omfanget som vi har sett. Så det er god grunn til å investere i aksjemarkedet. Det er PRiset til dommedag.
Dette er som bekendt ikke ensbetydende med at det ikke kan falle attpåtil. Men vi kan i hvert fall konstatere at verdiene er det, og mange er på tilbud – men ikke opphørssalg.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.