• Laster aksjedata...

Skatt 2011
1. Må jeg betale skatt på utleie av en leilighet osm jeg har kjøpt i 2010 og bodd i to mnd og leid ut 4,5 mnd?
2. Hvilke fradrag har jeg rett på når jeg har leid ut leiligheten med tanke på utgifter til oppussing, faste kostnader, kommunale utgifter og forsikring?
3. Hvordan beregner man slitasje på delvis-møblert leilighet for fradrag på skatten?
 
1. Utleieinntekter fra egen bolig vil være skattefrie hvis du leier ut hele eller en større del av boligen for kr 20 000 eller mindre. Er beløpet høyere, er alle utleieinntektene fra boligen skattepliktige. Utleieperiodens lengde har her ingen betydning.
2. Det gis fradrag for alle typer driftsutgiifter som knytter seg til eiendommen, typisk vedlikehold, forsikring, eiendomsskatt o.l. Men når eieren har brukt hele boligen en del av året og boligen i sin helhet er leid ut en annen del av året, skal fradraget reduseres forholdsmessig ut fra hvor stor del av året (i ditt tilfelle eiertiden) eiendommen har gitt skattepliktige inntekter.
3. Ved delvis møblert utleie i en regnskapsliknet bolig, innrømmes årlige avskrivninger etter de vanlige regler som gjelder for driftsmidler hvis møblene har en kostpris på kr 15.000 eller mer. Er kostprisen lavere, kan fradrag kun gis ved direkte utgiftsføring.